2% z dane 2020-04-23T11:00:26+00:00

2% Z DANE

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr dva mesiace po skončení pandémie doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa na Daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska (môžete aj poštou, alebo mailom oskenované).

Prípadne môžete využiť nasledujúce možnosti:

 • Zaslať poštou na našu adresu UVP, Kysucká 16, 040 11 Košice.
 • Hodiť tlačivá do schránky umiestnenej na vonkajšom zábradlí na ulici Oštepová 3, Košice
 • Oskenované vyhlásenie a potvrdenie poslať na mail rserfelova@gmail.com
 • Tlačivá nechať na predajni Petshop na Zborovskej ulici 6,Košice
 • Tlačivá nechať na vet. ambulancii MVDr Bereščáka na ulici Cimborková 8, Košice

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v OZ UVP v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte nás emailom rserfelova@gmail.com o potvrdenie tejto práce.

Tlačivá na poukázanie 2% (3%) z dane na rok 2020:

 • Ako poukázať 2% (3%) z dane? Inštrukcie nájdete v nasledovnom formáte:  DOC
 • Vyhlásenie – predpísané tlačivo o poukázaní podielu zaplatenej dane: JPG,  PDF  

Potrebné tlačivá vám na požiadanie pošleme aj poštou. Kontaktujte nás:

 • na e-mailových adresách:
  uvplp.ke@gmail.com
  rserfelova@gmail.com
 • alebo na telefónnych číslach:
  0918 564 466
  0907 441 447

Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách:

Obchodné meno alebo názov: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Sídlo: Kysucká 16, 040 11 Košice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35536438
Info na tel. číslach: 0918 564 466, 0907 441 447