2% z dane 2022-01-21T19:58:07+00:00

2% Z DANE

Vyhlásenie na poukázanie 2%  z dane na rok 2022:

TU NA STIAHNUTIE V PDF 

TU NA STIAHNUTIE V JPG

Popis krokov pre venovanie 2% z dane v roku 2022

Zamestnanci:

  • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

Najneskôr do 30.4.2022 pošlite/doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane od zamestnávateľa na Daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

Prípadne môžete využiť nasledujúce možnosti:

  • Zaslať poštou na našu adresu UVP, Kysucká 16, 040 11 Košice.
  • Hodiť tlačivá do schránky umiestnenej na vonkajšom zábradlí na ulici Oštepová 3, Košice
  • Oskenované vyhlásenie a potvrdenie poslať na mail rserfelova@gmail.com
  • Tlačivá nechať na predajni Petshop na Zborovskej ulici 6,Košice
  • Tlačivá nechať na vet. ambulancii MVDr Bereščáka na ulici Cimborková 8, Košice

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v OZ UVP v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte nás emailom rserfelova@gmail.com o potvrdenie tejto práce.

Potrebné tlačivá vám na požiadanie pošleme aj poštou. Kontaktujte nás:

Naše údaje:

Obchodné meno alebo názov: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Sídlo: Kysucká 163/16, 040 11 Košice – mestská časť Západ
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35536438
Info na tel. číslach: 0918 564 466, 0907 441 447