2% z dane 2020-02-19T09:23:15+00:00

2% Z DANE

Tlačivá na poukázanie 2% (3%) z dane na rok 2020:

 • Ako poukázať 2% (3%) z dane? Inštrukcie nájdete v nasledovnom formáte:  DOC
 • Vyhlásenie – predpísané tlačivo o poukázaní podielu zaplatenej dane: JPG,  PDF  

Potrebné tlačivá vám na požiadanie pošleme aj poštou. Kontaktujte nás:

 • na e-mailových adresách:
  uvplp.ke@gmail.com
  rserfelova@gmail.com
 • alebo na telefónnych číslach:
  0918 564 466
  0907 441 447

Údaje o prijímateľovi, ktoré uvádzate v tlačivách:

Obchodné meno alebo názov: Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
Sídlo: Kysucká 16, 040 11 Košice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 35536438
Info na tel. číslach: 0918 564 466, 0907 441 447