Venčenie v útulku 2024-03-13T23:05:50+00:00

Venčenie v útulku

Naši útulkáči budú vďační za každú prechádzku a pohladenie. Venčenie je pre útulkáčov veľmi prínosné, ak je bezpečné a empatické.  Na to, aby ste mohli u nás venčiť, je potrebné zriadiť si preukaz dobrovoľníka (tzv. venčiarsky preukaz).

Preukaz dobrovoľníka obsahuje fotku, meno a telefónne číslo držiteľa, čiže je neprenosný a na jeden preukaz dostanete jedného psíka na venčenie. Preukaz vydávame len osobám starším ako 15 rokov. Keďže náš priestor na venčenie útulkáčov je obmedzený, tak aj počet preukazov bude v obmedzenom počte. Aby venčenie bolo prínosné pre Vás a útulkáča, musíte mať dostatočný priestor pre príjemnú prechádzku bez stresu, a to nebude možné pri veľkom počte ľudí.
__________________________
POZOR!
Milí naši priatelia a podporovatelia, keďže náš priestor na venčenie útulkáčikov je obmedzený, tak aj počet preukazov musí byť v obmedzenom počte. Aby venčenie bolo prínosné pre Vás a útulkáčika, musíte mať dostatočný priestor pre príjemnú prechádzku bez stresu, a to nie je možné pri veľkom počte ľudí.
Momentálne máme vydaných dostatok preukazov a do odvolania pozastavujeme vydávanie nových. Taktiež chceme upozorniť žiadateľov, ktorí si preukaz dobrovoľníka ešte neprebrali, aby tak urobili do 01.05.2024, inak im bude zrušený.

S preukazom dobrovoľníka máte možnosť u nás venčiť psíky každý deň od 11:00 do 16:00 hod. (aj cez sviatky, aj cez prázdniny)

Bez preukazu dobrovoľníka máte možnosť u nás venčiť psíky iba v pracovné dni od 11:00 do 16:00 hod.

● Školy a väčšie skupiny (5 a viac ľudí) – prosíme, kontaktujte nás v dostatočnom časovom predstihu na mail rserfelova@gmail.com

PRAVIDLÁ VENČENIA

1. Venčiť sa smie len vo vyhradenom čase.  Venčenie prebieha každý deň v týždni od 11:00 do 16:00 hod, v závislosti od toho, či ste, alebo nie ste držiteľom venčiarskeho preukazu. Prosíme o dodržanie stanoveného času. Dodržanie času je dôležité, pretože stále máme množstvo práce pred zatvorením útulku. k máte záujem o venčenie, nie je potrebné sa dopredu hlásiť, stačí len prísť.
2. Informujte sa u ošetrovateľa o povahe útulkáča. Nechajte psa, aby si Vás oňuchal a zoznámil sa s Vami. Berte do úvahy, že môže ísť o týrané zviera. Môže byť plaché a na základe zlých skúseností s ľuďmi nedôverčivé. Vyberajte si takého psa, ktorého dokážete zvládnuť na základe jeho veľkosti a povahy. Dbajte na rady ošetrovateľov v útulku.
3. Psíka treba mať pod kontrolou, nemôžete ho púšťať navoľno! Treba zabrániť tomu, aby sa psy z iných výbehov k sebe priblížili, mohli by sa nepekne pohrýzť. Ak venčíte ako skupinka, treba si vziať psov z toho istého výbehu.
4. Psa smie vyberať a vrátiť späť do koterca/výbehu jedine ošetrovateľ.
5. Je zakázané hádzať do výbehov akúkoľvek potravu, pamlsky a pod. Je zakázané kŕmiť útulkáčov!
6. Prosíme rodičov, aby mali svoje deti pod dozorom. Útulok nie je vhodné miesto na to, aby tam deti behali samy. Útulok nie je ihrisko pre deti. Psík nie je hračka pre deti. Nezabudnite prosím, že ste prišli pomôcť útulkáčom.
7. Akékoľvek zmeny v správaní, v zdravotnom stave zvieraťa, alebo vzniknutom zranení, bezodkladne hláste ošetrovateľom.
8. Berte ohľad na ľudí pohybujúcich sa okolo Vás.
9. Prehnaný výcvik a trestanie psa je absolútne neprípustné! Prispôsobte sa jeho individuálnym potrebám: tempo a chuť skúmať svoje okolie. Psa na vodítku neťahajte a majte na pamäti, s akým zámerom ste do útulku prišli.
10. Prosíme o trpezlivosť, ošetrovatelia majú počas dňa množstvo povinností, ako podávanie liekov, čistenie, kŕmenie a pod. Prosíme o porozumenie.