Základné info o adopcii 2022-03-02T20:44:37+00:00

ZÁKLADNÉ INFO K ADOPCII

Kde nás nájdete

Útulkáčov pripravených na adopciu si môžete prísť pozrieť každý deň v útulku. Útulok sa nachádza na ceste medzi Ludvíkovým Dvorom a Haniskou pri Košiciach (smer z Košíc na Šacu). Ludvíkov Dvor je tretia dedina od Košíc za Perešom a Poľovom. Tam je odbočka doľava na Hanisku. Ak si budete všímať pravú stranu cesty, miniete malú benzínovú stanicu a všimnete si aj teplovodné potrubie ťahajúce sa popri ceste. To sa na jednom mieste nadvihne a vytvorí akúsi bránu. Do nej zabočíte a ste u nás. Uvidíte i naše informačné tabule.

Pre záujemcov

Čas vyhradený pre záujemcov: PO-PIA Od 11:00 hod. do 16:00 hod.

Adopcie psíkov sú možne LEN cez pracovné dni, alebo po predchádzajúcej dohode aj cez víkend.

Prosíme, rešpektujte tieto hodiny vyhradené pre záujemcov. Útulok sa zatvára presne v uvedený čas.

Základné informácie o adopcii

Ak uvažujete o osvojení psíka z nášho útulku, je veľmi dôležité uvedomiť si, že psík žije v priemere 10-15 rokov a rozhodnúť by sa mala celá rodina, s prihliadnutím aj na plány do budúcna. Psíkovia v útulku mali v minulosti svoj domov, z ktorého však boli vyhodení na ulicu a z toho dôvodu chceme mať istotu, že sa im to po osvojení opäť nestane. Preto na základe zmluvy o osvojení zvieratka, ktorú podpíšete pri osvojení, majú určení ľudia (členovia OZ UVP) právo na kontroly osvojeného psíka v novom domove.

Pri výbere psíka vám ochotne poradia zamestnanci útulku s prihliadnutím na povahu psíka a vaše požiadavky (psík do bytu, k domu, k starším alebo mladším ľuďom atď.).

V prípade že nespĺňate nami určené podmienky pre osvojenie, môžu zamestnanci osvojenie zvieratka zamietnuť.

Pri osvojení zvieratka je potrebné so sebou priniesť občiansky preukaz, vôdzku a obojok. Za psíka hradíte adopčný poplatok 70 Eur. V adopčnom poplatku má psík vakcináciu proti vírusovým chorobám a proti besnote, odblšenie, odčervenie, kastráciu a čip. Uvedený poplatok 70 Eur hradíte aj pri adopcii nekastrovaných šteniatok, kde kastráciu hradíte vopred. Po dosiahnutí veku približne 7 mesiacov psíka objednáte na kastráciu u našich zmluvných veterinárnych lekárov, kde už nič hradiť nebudete.

Pri osvojení vám odovzdáme očkovací preukaz psíka, kde sú všetky veterinárne úkony potvrdené veterinárnym lekárom.

Náklady na psíka máme omnoho vyššie, ako je poplatok pri osvojení zvieratka, preto uvítame akúkoľvek pomoc.

Ostatné náklady spojené so starostlivosťou o zviera počas pobytu v útulku (tzn. krmivo,liečivá, inzerovanie zvierat, náklady na palivo pri výjazdoch, telefonické spojenie, atď, atď…) hradí U.V.P z vlastných zdrojov, ktorými sú v súčasnosti hlavne 2% z dane a dobrovoľné príspevky darcov.

Uhradením veterinárnych nákladov pri osvojení zabezpečíte veterinárne ošetrenia a operácie ďalším zvieratkám, ktoré to potrebujú.

Veríme, že sa rozhodnete správne a doprajete našim zverencom to, čo im predošlí nezodpovední majitelia odopreli – LÁSKU A NOVÝ DOMOV.

Zvieratká neutrácame. Len v prípade ťažkého zdravotného problému, kde na základe komplexných vyšetrení u veterinárnych lekárov je zistený taký neriešiteľný zdravotný stav zvieratka, ktorý mu spôsobuje utrpenie. Na útulku máme sústavne niekoľko psíkov, ktorí sú u nás 2 – 4 roky. V posledných rokoch stúpol počet zvierat v útulku na 180 až 200, ďalších približne 50 psíkov a mačičiek máme v domácich dočasných opaterách.

Prvé dni u vás

Väčšina psíkov sa veľmi rýchlo prispôsobí už v prvé dni. Niektorý však môžu byť trochu “nesvoji” (rovnako ako my v cudzom prostredí). Môže odmietať potravu, byť skleslejší. Nemusíte sa báť, je to prirodzená reakcia. Nedovoľte, aby smútok prešiel i na Vás. Správajte sa úplne prirodzene. Ak sa Vám vyhýba, buďte k nemu milý, ale nevnucujte sa mu.

Pri dome

Ak bude psík umiestnený pri dome, dopredu poriadne zabezpečte oplotenie a zateplenú búdku primeranej veľkosti ku psíkovi. Pri dospelých psoch je však aj napriek tomu veľmi dôležité, aby ste ich v čase svojej neprítomnosti poistili minimálne na dobu 2týždňov umiestnením do koterca, alebo do zabezpečeného priestoru. Zvieratku sa však často venujte a chodievajte s ním na vychádzky. Spočiatku ho samého nechávajte len na krátku dobu, ktorú postupne predlžujete.

Pamätajte na jeden veľmi závažný fakt! V poslednom roku sa veľmi rozmohli krádeže psov. Zlodeji dokážu ukradnúť akékoľvek zviera ( na mäso, na kožu, na “kšeft” či vydieranie ) !!! Preto sa pokúste čo najviac zabezpečiť, aby ku krádeži nedošlo práve u Vás.

Povinnosti

* nezabudnite prihlásiť psa do 30 dní od adopcie na príslušnom miestnom úrade, predídete tým pokutám a rôznym nepríjemnostiam, pre Košičanov platí 50% úľava na dani za psa z útulku

* určite pripnite psovi na obojok známku s Vašim telefónnym číslom, prípadne adresou, lysetku o očkovaní proti besnote

* navštívte Vášho veterinárneho lekára hneď, keď budete mať podozrenie, že psíkovi sa pohoršil zdravotný stav

* v prípade straty psíka nám stratu telefonicky hneď oznámte, na sociálnych sieťach ako Facebook a pod. napíšte príspevok do skupín týkajúcich sa psov, miesta straty a pod., informujte veterinárne ambulancie, kontaktujte mestskú políciu na tel.č. 159, vyveste oznamy v mieste straty a okolí.

Naše čísla: 0907 441 447, 0918 564 466