ODCHYT 2022-04-14T19:37:52+00:00

ODCHYT

V prípade, že nájdete psíka na území mesta Košice, kontaktujte Mestskú políciu na tel.č. 159.