SOS Kontakty 2018-07-26T14:36:41+00:00

SOS KONTAKTY

Asanačná služba a odchyt zvierat:

  • Asanačná služba pre Košice – Veterina s.r.o. – 0903 350 372
  • Odchyt zvierat pre obce mimo Košíc – TD s.r.o. – 0917 536 059

 

Pohotovosť:

  • Veterinárna klinika VETANIMAL Košice – 0911 984 936
  • Veterinárna klinika Košice CASSOVET – 055 / 643 58 48
  • UVLF Košice – 0905579559
  • Veterinárna klinika Košice PRO VET – 0903 130 479

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice

  • RVPS Košice mesto – 055 796 1811
  • RVPS Košice okolie – 055 622 3507, 055 622 2267

 

Kremácia zvierat Košice:

  • Dúhový most – 0910 181 744
  • SPOMIENKY s.r.o. – 0940 553 507