UVP Kontakty 2023-09-27T12:15:02+00:00

UVP KONTAKTY

Telefonický kontakt: 
0907 441 447 (informácie, osvojenie zvierat, straty a nálezy)

Písomný kontakt:
U.V.P
Pražská 502/4
040 11 Košice – Západ
Slovensko

E-mail:
uvplp.ke@gmail.com
alebo
rserfelova@gmail.com

IČO: 35536438
DIČ: 2021572971
IČ DPH: SK 2021572971

Kde nás nájdete – Odkarentizované zvieratká si môžete prísť pozrieť, prípadne osvojiť každý pracovný deň v útulku na ceste medzi Ľudvikovým dvorom a Haniskou (smer z Košíc na Šacu. Ľudvikov dvor je tretia dedina od Košíc za Perešom a Poľovom. Tam je odbočka doľava na Hanisku. Ak si budete všímať pravú stranu cesty, miniete malú benzínovú stanicu, skleníky a všimnete si aj teplovodné potrubie ťahajúce sa popri ceste. To sa na jednom mieste nadvihne a vytvorí akúsi bránu. Do nej zabočíte a ste u nás. Uvidíte i naše informačné tabule.

Čas vyhradený pre záujemcov: pondelok – sobota od 11:00 do 16:00 Prosíme, rešpektujte tieto hodiny vyhradené pre záujemcov. Útulok sa zatvára presne v uvedený čas.

V nedeľu je útulok zatvorený z dôvodu dezinfekcie priestorov a iných potrebných prác.

V prípade, že sa rozhodnete pomôcť opusteným zvieratám a podporiť naše aktivity s nimi súvisiace, môžete tak urobiť prispením na účet:

Slovenská sporiteľňa

Názov bežného účtu (na každodennú prevádzku):
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
číslo účtu : 0443423053 / 0900
IBAN: SK 4509000000000443423053
BIC: GIBASKBX

Účet, na ktorom prebieha verejná zbierka na zriadenie útulku:
číslo účtu : 0444706434 / 0900
IBAN: SK 6809000000000444706434
BIC: GIBASKBX

Transparentný účet:
Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov
číslo účtu: 5111391211
IBAN: SK5009000000005111391211
Kód banky: 0900 SLSP
Swift kód: GIBASKBX