Ďakujeme 2020-06-15T19:32:53+00:00

ĎAKUJEME

Logo mesta Kosice

Pomoc mesta Košice

 • prenájom dvoch susediacich pozemkov za symbolickú korunu od r.2004
 • dotácia vo výške 3,6 mil. Sk v r.2008 – na výstavbu rozvodu elektrickej energie na 3,5 Ha pozemku, na časť rekonštrukcie budovy – karantény pre šteňatá a na výstavbu časti strediska
 • darovanie poľnej kuchyne v r.2009
 • od roku 2010 jeden krát ročne finančný dar vo výške 5 000 Eur na zabezpečenie veterinárnych nákladov, liečiv a chovateľských potrieb a krmiva, od roku 2018 vo výške 8 000 Eur

Logo U.S.Steel Kosice

Pomoc z U.S.Steel Košice, s.r.o.

 • výstavba vodovodu v areáli útulku v r.2008
 • financovanie časti rekonštrukcie budovy slúžiacej ako karanténa šteniat v r.2008
 • zabetónovanie 60 ks tyčí na oplotenie útulku v r.2013
 • darovanie 21 ks kotercov umiestnených vo výbehu a karanténe v r.2014
 • každoročné organizovanie Dňa dobrovoľníkov z USS
 • poskytnutie charitatívneho stánku USS na jede deň počas vianočných trhov na Hlavnej ul.

Logo Ness KDC

Pomoc z Ness KDC v rámci projektu NESS KDC Košiciam

 • vývoj webovej stránky pre UVP
 • poskytovanie služieb spojených s administráciou webovej stránky
 • NESS KDC Kosiciam