Ďakujeme 2024-01-17T13:01:48+00:00

ĎAKUJEME

Dotácia z rozpočtu mesta
__
Veľmi pekne ĎAKUJEME mestu Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom a poslancom mestského zastupiteľstva za pomoc a podporu.
__
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice na rok 2023 vo výške 17 600,00 €.
Účel dotácie: Zabezpečenie starostlivosti o psov v útulku UVP.
Účel zmluvy sa realizoval vďaka finančnej podpore mesta Košice.
Výška poskytnutej dotácie: 17 600,00 €
__
Popis projektu: V útulku UVP sa nachádzajú psy, ktoré boli premiestnené z karanténnej stanice UVP na dobu do nájdenia nového domova. Na zabezpečenie celodennej starostlivosti o psov v útulku sú potrební zamestnanci. Nakoľko prevádzkové náklady  sa neustále zvyšujú, rozhodli sme sa uchádzať o dotáciu z rozpočtu mesta Košice. Poskytnutá dotácia nám pomohla zabezpečiť mzdové náklady troch zamestnancov za 5 mesiacov a elektrinu za 7 mesiacov r. 2023.
__
 • Použitá suma z dotácie na uhradenie elektrickej energie: 4 370,15 €
 • Použitá suma z dotácie na uhradenie hrubej mzdy: 13 229,85 €
Vážime si prejavenú dôveru a ešte raz ďakujeme za podporu.
Dotácia z rozpočtu mesta
Veľmi pekne ĎAKUJEME mestu Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom a poslancom mestského zastupiteľstva za pomoc a podporu. V roku 2022 nám bola schválená dotácia z rozpočtu mesta Košice v sume 28 600€.
Na základe zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Košice sme použili dotáciu na uhradenie mzdových nákladov vrátane odvodov za zamestnancov útulku UVP a na uhradenie elektriny za 3 mesiace v roku 2022. Zmluvu o poskytnutí dotácie si môžete prečítať na tomto odkaze. 
Vážime si prejavenú dôveru a ešte raz ďakujeme za podporu.

Logo mesta Kosice

Pomoc mesta Košice

 • prenájom dvoch susediacich pozemkov za symbolickú korunu od r.2004
 • dotácia vo výške 3,6 mil. Sk v r.2008 – na výstavbu rozvodu elektrickej energie na 3,5 Ha pozemku, na časť rekonštrukcie budovy – karantény pre šteňatá a na výstavbu časti strediska
 • darovanie poľnej kuchyne v r.2009
 • od roku 2010 jeden krát ročne finančný dar vo výške 5 000 Eur na zabezpečenie veterinárnych nákladov, liečiv a chovateľských potrieb a krmiva, od roku 2018 vo výške 8 000 Eur

Logo U.S.Steel Kosice

Pomoc z U.S.Steel Košice, s.r.o.

 • výstavba vodovodu v areáli útulku v r.2008
 • financovanie časti rekonštrukcie budovy slúžiacej ako karanténa šteniat v r.2008
 • zabetónovanie 60 ks tyčí na oplotenie útulku v r.2013
 • darovanie 21 ks kotercov umiestnených vo výbehu a karanténe v r.2014
 • každoročné organizovanie Dňa dobrovoľníkov z USS
 • poskytnutie charitatívneho stánku USS na jede deň počas vianočných trhov na Hlavnej ul.

Logo Ness KDC

Pomoc z Ness KDC v rámci projektu NESS KDC Košiciam

 • vývoj webovej stránky pre UVP
 • poskytovanie služieb spojených s administráciou webovej stránky
 • NESS KDC Kosiciam

Pomoc MEDIEM production

Od roku 2019 bezplatné zabezpečenie mediálnej propagácie útulku na východnom Slovensku.

Už niekoľko rokov organizujeme charitatívne akcie “Beh pre labky” a “Výstavu orieškov a
nepapierákov” a zároveň sa zúčastňujeme aj iných športových a kynologických podujatí. Na
týchto podujatiach sme používali lacné verzie party stanov, ktoré nám však vydržali krátko,
stačil jeden závan vetra a konštrukcia sa zlomila. Preto nás veľmi potešila firma Expodom.sk,
ktorá nám ponúkla kvalitný rýchlorozkladací nožnicový stan ako sponzorský dar. Stan budeme
využívať na predaj našich reklamných predmetov a zároveň ako infostánok UVP.