VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROGRAM NA ŠKOLÁCH

Dogs Trust Worldwide

V apríli 2017 začalo U.V.P vďaka podpore anglickej organizácie Dog Trust Worldwide s prednáškami na základných školách v Košiciach a v dedinách v blízkom okolí na tému Ako sa bezpečne správať v prítomnosti psa a ako sa zodpovedne o psa starať. Prednášky sú určené predovšetkým pre žiakov prvého stupňa, majú rozsah 45 min. a sú pre školy bezplatné. Tieto prednášky sú odobrené aj mestom Košice.

Hlavným cieľom prednášky je naučiť žiakov správať sa v prítomnosti psa tak, aby sa predchádzalo útokom psov na deti a zároveň naučiť žiakov vnímať psa ako cítiacu bytosť, čím chceme predchádzať týraniu zvierat. Žiaci sa na hodinách naučia chápať, aké má pes potreby a že plnú zodpovednosť za tieto potreby má jeho majiteľ; budú schopní identifikovať, kedy sa nemajú približovať k psovi, budú vedieť, čo robiť, keď sa cítia ohrození psom. Zároveň je starším deťom vysvetľovaný dôvod a výhody sterilizácie psov.

Vyučovacia hodina je robená interaktívnou formou pomocou hier, obrázkov a diskusie. Počas prednášok každé dieťa dostane leták, pomocou ktorého spolu s vyučujúcou hľadajú odpovede na otázky týkajúce sa spomínanej problematiky.

Počas prvých troch mesiacov vyučujúca, Vierka Havajová, navštívila 17 základných škôl v Košiciach a blízkom okolí, kde v 37-ich triedach hovorila s takmer tisíc žiakmi. Žiakom sa podľa ich spätných väzieb hodina veľmi páči a hravou formou sa dozvedia veľa nového a užitočného. Na konci hodiny sú schopní správne odpovedať na otázky, zisťujúce, či správne pochopili prednášku.

Pozrite si video:

Viac informácií: vierkahavaj@gmail.com

Fotografie: Základná škola s materskou školou sv. Košických mučeníkov, Čordáková 50

2023-03-29T10:11:34+00:00