ORIEŠKIÁDA 2023

Termín a miesto konania: 2. september 2023, park Anička pri detskom areáli

Prezentácia a veterinárna prehliadka: 8,30 – 9,30 hod.

Začiatok programu: 9,30 – 9,45 hod.

Predpokladané ukončenie: 16,00 hod.

Orieškiáda je zábavné podujatie pre krížence, psíkov z útulkov a zachránených psíkov. Psíka môžete prihlásiť do jednej alebo do dvoch z 15 kategórií. Ako bonus si môžete zasúťažiť v Trubkovinách a v kruhu Extrapes a zároveň na záver programu si môžete zasúťažiť a získať hlavné ceny Bingoorech, Bingoútulkáč a Extrapes.
Ak sa neprihlásite na Orieškiádu, môžete si zasúťažiť v Trubkovinách v Hlavnom kruhu za poplatok 2 eurá alebo v kruhu Extrapes taktiež za poplatok 2 eurá. Na Extrapsa je potrebné sa prihlásiť v kruhu Extrapes už na začiatku výstavy. Všetci víťazi získajú pekné ceny, ale ani ostatní neodídu naprázdno.

Súčasťou programu bude aj:

  • množstvo sprievodných súťaží pre deti i dospelých
  • maľovanie na tvár
  • tombola (cena lístku na tombolu je 2 eurá, zakúpiť sa dajú v infostánku do 14,00h)

Detailný program si môžete stiahnuť tu.

Prihlášku a propozície si môžete stiahnuť tu. 

Prihlásiť sa môžete aj online tu.    V prípade online prihlášky je potrebné potvrdenie o zaplatení nahrať priamo do prihlášky. 

Účastnícky poplatok:

(v cene je aj súťaženie v Trúbkovinách a v kruhu Extrapes):

  • Za jedného psa v 1 kategórii: 8,- Eur
  • Za jedného psa v 2 kategóriách: 14,- Eur
  • Po uzávierke alebo pri hradení priamo na akcii + 5,- Eur (nie je možné pri online prihláške)

Poplatok uhraďte na číslo účtu: SK45 0900 0000 0004 4342 3053, var. symbol: 8888

Kópiu potvrdenia o uhradení účastníckeho poplatku spolu s vyplnenou prihláškou zašlite do 31. augusta 2022  mailom na adresu: alexandra.slobodnikova@gmail.com

alebo na adresu:

Alexandra Slobodníková
Braniskova 8
040 01 Košice

Pozor! V prípade online prihlášky je potrebné potvrdenie o zaplatení nahrať priamo do prihlášky. Ak sa prihlasujete online, neposielajte nič poštou ani mailom!

Celý výťažok z akcie poputuje útulku UVP Košice.

Všeobecné ustanovenia:
1. Orieškiáda je zábavné podujatie pre krížence, psíkov z útulkov a zachránených
psíkov.
2. Súťažiaci je plne zodpovedný za škody spôsobené jeho psom.
3. Dieťa do 15r. sa môže zúčastniť len v sprievode dospelého.
4. Výstavy sa nemôžu zúčastniť háravé či ťarchavé sučky, psy vizuálne upravené
farbami a agresívne psy.
5. Neprítomnosť na podujatí nie je dôvodom vrátenia účastníckeho poplatku.

Veterinárne podmienky:
Pri prezentácii je potrebné predložiť platný očkovací preukaz (povinný čip + platná vakcína
proti besnote nie mladšia ako 3 týždne).

Organizátor:
OZ Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, +421918564466

2023-08-14T13:04:17+00:00