VÝSTAVA ORIEŠKOV A NEPAPIERAKOV

Vystava orieskov banner

Organizovaná Úniou vzájomnej pomoci ľudí a psov (U.V.P), prevádzkovateľom košického útulku pre opustené zvieratá

Termín a miesto konania: 18. august 2018, park Anička pri detskom areáli

Prezentácia a veterinárna prehliadka: 8,30 – 9,30 hod.

Začiatok programu: 9,30 hod.

Predpokladané ukončenie: 16,00 hod.

Kríženca – orieška môžete prihlásiť do dvoch z 12 kategórií, takmer čistokrvného zachráneného psíka bez PP do jednej z 3 kategórií. Ako bonus si môžete zasúťažiť v Trubkovinách  a v kruhu Poslušnosť a sociálne správanie a zároveň na záver programu si môžete zasúťažiť a získať hlavné ceny BINGOORECH, BINGOPLEMENO, BINGOÚTULKÁČ, jeden zo súťažiacich z kruhu Poslušnosť a sociálne správanie získa titul EXTRAPES.

Ak sa neprihlásite na Výstavu, môžete si zasúťažiť v Trubkovinách v hlavnom kruhu za poplatok 2 Eura, alebo v malom kruhu Poslušnosť a socializácia taktiež za poplatok 2 Eura. Na Poslušnosť a socializáciu je potrebné sa prihlásiť v malom kruhu už na začiatku výstavy.

Ak máte handicapovaného psíka, môžete získať cenu najväčších sympatií publika.

Všetci víťazi získajú pekné ceny, ale ani ostatní neodídu naprázdno. J

 

Termín uzávierky: 17. AUGUST 2018

(môžete sa prihlásiť i priamo na akcii za príplatok + 3 Eur)

 

Súčasťou programu bude aj:

  • množstvo sprievodných súťaží pre deti i dospelých
  • ukážky agility, psie triky, frisbee, obedience
  • skákací hrad pre deti, trampolína, maľovanie na tvár
  • tombola (cena lístku na tombolu 2 Eura)

ÚČASTNÍCKY POPLATOK (v cene je aj súťaženie v Trubkovinách a v kruhu Poslušnosť):

Za jedného psa v 1 kategórii: 6 Eur
Za jedného psa v 2 kategóriách: 10 Eur
Po uzávierke alebo pri hradení priamo na akcii + 3,50 Eur

 

Poplatok uhraďte na číslo účtu: SK4509000000000443423053, var. symbol: 8888

Kópiu potvrdenia o uhradení účastníckeho poplatku spolu s vyplnenou prihláškou zašlite do 17.augusta 2017 na adresu: Alexandra Slobodníková, Braniskova 8, 040 01 Košice

alebo mailom na adresu: alexandra.slobodnikova@gmail.com

 

Prihlášky a propozície nájdete na www.uvp.sk, FB: Útulok UVP Košice, v drobnochovateľských predajniach, veterinárnych ambulanciách v Košiciach, info na t.č. 0918 564466.

 

Celý výťažok z akcie poputuje útulku UVP Košice.

 

Všeobecné ustanovenia: Výstavy sa môžu zúčastniť krížence a čistokrvné psíky bez PP. Súťažiaci je plne zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. Dieťa do 15r. sa môže zúčastniť len v sprievode dospelého. Výstavy sa nemôžu zúčastniť háravé či ťarchavé sučky, psy vizuálne upravené farbami a agresívne psy. Neprítomnosť na podujatí nie je dôvodom vrátenia účastníckeho poplatku.

Veterinárne podmienky: Pri prezentácii je potrebné predložiť platný očkovací preukaz (platná vakcína  proti besnote nie mladšia ako 3 týždne) a potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave psa (nie staršie ako 3 dni).

2020-02-25T10:52:51+00:00