VÝSTAVA ORIEŠKOV A NEPAPIERÁKOV 2022

Orieškiáda sa z dôvodu zlého počasia presunula na 24.09.2022

Vyjadrenie organizátorov si môžete pozrieť na tomto linku. 

.

.

.

Termín a miesto konania: 24. september 2022, park Anička pri detskom areáli

Prezentácia a veterinárna prehliadka: 9,00 – 10,00 hod.

Začiatok programu: 9,30 hod.

Predpokladané ukončenie: 16,00 hod.

Kríženca – orieška môžete prihlásiť do dvoch z 12 kategórií, takmer čistokrvného zachráneného psíka bez PP do jednej z 3 kategórií. Ako bonus si môžete zasúťažiť v Trúbkovinách  a v kruhu Extrapes a zároveň na záver programu si môžete zasúťažiť a získať hlavné ceny Bingoorech, Bingonoupejpr, Bingoútulkáč.

Ak sa neprihlásite na Výstavu, môžete si zasúťažiť v Trúbkovinách v Hlavnom kruhu za poplatok 3 eurá alebo v kruhu Extrapes taktiež za poplatok 3 eurá. Na Extrapsa je potrebné sa prihlásiť v kruhu už na začiatku výstavy.

Všetci víťazi získajú pekné ceny, ale ani ostatní neodídu naprázdno 🙂

Súčasťou programu bude aj:

  • množstvo sprievodných súťaží pre deti i dospelých
  • maľovanie na tvár
  • tombola (cena lístku na tombolu je 3 eurá, zakúpiť sa dajú v infostánku do 14,00h)

Detailný program si môžete stiahnuť tu.

Prihlášku a propozície si môžete stiahnuť tu. 

Prihlásiť sa môžete aj online tu.    V prípade online prihlášky je potrebné potvrdenie o zaplatení nahrať priamo do prihlášky. 

Účastnícky poplatok:

(v cene je aj súťaženie v Trúbkovinách a v kruhu Extrapes):

  • Za jedného psa v 1 kategórii: 8,- Eur
  • Za jedného psa v 2 kategóriách: 14,- Eur
  • Po uzávierke alebo pri hradení priamo na akcii + 5,- Eur (nie je možné pri online prihláške)

Poplatok uhraďte na číslo účtu: SK45 0900 0000 0004 4342 3053, var. symbol: 8888

Kópiu potvrdenia o uhradení účastníckeho poplatku spolu s vyplnenou prihláškou zašlite do 22.septembra 2022  mailom na adresu: alexandra.slobodnikova@gmail.com

alebo na adresu:

Alexandra Slobodníková
Braniskova 8
040 01 Košice

Pozor! V prípade online prihlášky je potrebné potvrdenie o zaplatení nahrať priamo do prihlášky. Ak sa prihlasujete online, neposielajte nič poštou ani mailom!

Celý výťažok z akcie poputuje útulku UVP Košice.

2022-09-13T18:50:59+00:00