ZADARMO PRE DÔCHODCOV, POBERATEĽOV DÁVKY V NÚDZI, ALEBO DÁVKY V NEZAMESTNANOSTI

KONTAKT : V PRÍPADE ZÁUJMU O BEZPLATNÚ KASTRÁCIU PSA, ALEBO SUČKY SA OBJEDNAJTE NA TEL.Č. UVP 0918564466
CENA KASTRÁCIE: Z A D A R M O

TERMÍN: od 01.06. do 31.10. 2019
KDE:
Veterinárna ambulanica ČAŇA, Osloboditeľov 153/105, 044 14 Čaňa
Veterinárna ambulancia PETSTAR, Cimborková 8, Košice
Veterinárna ambulancia SLON, Kalinčiakova 8, Košice
Veterinárna ambulancia VETANIMAL, Lidické námestie 15, Košice

PODMIENKY:
Majiteľ je poberateľ dôchodku, dávky v hmotnej núdzi, alebo dávky v nezamestnanosti.
– Pre majiteľov z Košíc a okolia
 
Ak viete o prípade, kde vieme pomôcť kontaktujte nás.

2019-10-22T11:40:00+00:00