Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – december 2022

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: DECEMBER 2022

380. Dňa. 03.12. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Ku Gederu, Košice.
381. Dňa 05.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Adlerová, Košice.
382. Dňa 11.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Južná trieda 39, Košice. Dňa 12.12. 2022 vrátený majiteľovi.
383. Dňa 11.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Hlavná 59, Košice. Dňa 16.12. 2022 vrátený majiteľovi.
384. Dňa 12.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Člnková, MÚ Sever, Košice. Dňa 13.12. 2022 vrátený majiteľovi.
385. Dňa 12.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Americká trieda – Metro, Košice.
386. Dňa 13.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Železiarenská 36, Košice – Šaca.
387. Dňa 13.12. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Železiarenská 7, Košice – Šaca.
388. Dňa 14.12. 2022 sa našiel pes – Osloboditeľov 15, Košice – Barca.
389. Dňa 17.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Dneperská, Košice.
390. Dňa 19.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Beniaková 3, Košice.
391. Dňa 19.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Stará spišská cesta, Košice.
392. Dňa 19.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Nám. J. Mathého 1, Košice.
393. Dňa 22.12. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Štúrová 7, Košice.