Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – apríl 2022

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: APRÍL 2022

221. Dňa 03.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Tr. arm. gen. Svobodu, Košice – Furča.

222. Dňa 04.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Na Rožku 16, Košice – Kavečany.

223. Dňa 05.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Lomonosovova 2, Košice – Západ.

224. Dňa 07.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Berlínska 21, Košice.

225. Dňa 09.04. 2022 sa našiel pes – samica v časti Ludvíkov dvor, Košice.

226. Dňa 10.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Michalovská 7, Košice.

227. Dňa 10.04. 2022 sa našiel pes – samica v časti Kavečany, Košice. Dňa 11.4.2022 vrátený majiteľovi.

228. Dňa 13.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Považská 10, Košice. Dňa 17.04.2022 vrátený majiteľovi.

229. Dňa 15.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulic Južná trieda, Košice. Dňa 15.04. 2022 vrátený majiteľovi.

230. Dňa 17.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Pod Vitalinou, Košice – Kavečany.

231. Dňa 18.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Povstania českého ľudu 2, Košice.

232. Dňa 19.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Humenská 1, Košice.

233. Dňa 20.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Tr. arm. gen. Svobodu, Košice – Furča.

234. Dňa 21.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krčméryho 2, Košice.

235. Dňa 22.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Staničné námestie 1, Košice. Dňa 23.04. 2022 vratený majiteľovi.

236. Dňa 22.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Moldavská cesta – pumpa OMV, Košice.

237. Dňa 24.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Alexandra Dubčeka, Košice – Krásna.

238. Dňa 25.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Wuppertálska, Košice – KVP.

239. Dňa 27.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Viedenská 30, Košice.

240. Dňa 28.04. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Popradská 72, Košice.

241. Dňa 28.04. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Orechová 21, Košice.