Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – august 2022

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: AUGUST 2022

297. Dňa 23.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Opatovská cesta 84, Košice. Dňa 29.07.2022 vrátený majiteľovi.

298. Dňa 25.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Májová 9, Košice.

299. Dňa 25.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Varšavská, Košice.

300. Dňa 26.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Slovenskej Jednoty 46, Košice.

301. Dňa 27.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Rosná 2, Košice. Dňa 27.07.2022 vrátený majitelovi.

302. Dňa 28.07. 2022 sa našiel pes – samica v areáli verejného cintorína, Košice.

303. Dňa 30.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Kvetná 58, Košice.

304. Dňa 01.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Jabloňová 9, Košice.

305. Dňa 07.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Moldavská 13, Košice.

306. Dňa 08.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Dolina 2, Košice – Poľov.

307. Dňa 08.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Sofijská 4, Košice.

308. Dňa 09.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Pri bitúnku 2, Košice. Dňa 09.08. 2022 vrátený majiteľovi.

309. Dňa 10.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Železiarenská 56, Košice.

310. Dňa 11.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Račí potok 43, Košice.

311. Dňa 18.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Michalovská 23, Košice.

312. Dňa 19.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Spišské námestie 4, Košice.

313. Dňa 23.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Požiarnícka, Košice.

314. Dňa 23.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Matičná 43, Košice. Dňa 24.08. 2022 vrátený majiteľovi.

315. Dňa 24.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Čechovova 20, Košice.

316. Dňa 24.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Baltická 10, Košice.

317. Dňa 25.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Uherová 14, Košice. Dňa 26.08. 2022 vrátený majiteľovi.

318. Dňa 29.08. 2022 sa našiel pes – samica v mestskej časti Košice – Barca pri čerpacej stanici. Dňa 29.08. 2022 vrátený majiteľovi.

319. Dňa 29.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Mikovíniho 51, Košice.

320. Dňa 30.08. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Kurská 29, Košice.

321. Dňa 31.08. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Jána Mathého 1, Košice.