Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – september 2022

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: SEPTEMBER 2022

322. Dňa 02.09. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krčméryho 13, Košice.
323. Dňa 04.09. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Učňovská 13, Košice – Šaca.
324. Dňa 06.09. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Dneperská 2, Košice.
325. Dňa 26.09. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Bazová, Košice. Dňa 27.09.2022 vrátený majiteľovi.
326. Dňa 27.09. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Bukovecká, Košice.
327. Dňa 28.09. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Ťahanovská 75, Košice.