Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – október 2022

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: OKTÓBER 2022

328. Dňa 01.10. 2022 sa našiel pes – samec v mestskej časti Nad Jazerom, pri OD Kaufland, Košice.

329. Dňa 02.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Narcisová, Košice.

330. Dňa 04.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Paláriková, Košice. Dňa 06.10. 2022 vrátený majiteľovi.

331. Dňa 05.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Poludníková 7, Košice.

332. Dňa 07.10. 2022 sa našiel pes – samica na sídlisku KVP, Košice.

333. Dňa 10.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Čechovova 20, Košice.

334. Dňa 13.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Trieda KVP, Košice.

335. Dňa 13.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Trieda KVP, Košice.

336. Dňa 14.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Južné nábrežie 19, Košice.

337. Dňa 17.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Holubyho 12, Košice.

338. Dňa 19.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Obrancov Mieru 13, Košice.

339. Dňa 21.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Humenská, Košice.

340. Dňa 23.10. 2022 sa našiel pes – fenka na ulici Vojenská, Košice.

341. Dňa 23.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici J.Mattého, Košice.

342. Dňa 25.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krčméryho 2, Košice.

343. Dňa 25.10. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Juhoslovanská, Košice.

344. Dňa 25.10. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Cottbuská, Košice.

345. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – samica na sídlisku Luník IX, Košice.

346. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – šteňa na sídlisku Luník IX, Košice.

347. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – šteňa na sídlisku Luník IX, Košice.

348. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – šteňa na sídlisku Luník IX, Košice.

349. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – šteňa na sídlisku Luník IX, Košice.

350. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – šteňa na sídlisku Luník IX, Košice.

351. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – šteňa na sídlisku Luník IX, Košice.

352. Dňa 26.10. 2022 sa našiel pes – šteňa na sídlisku Luník IX, Košice.

353. Dňa 28.10. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Zeleninárska 1, Košice.

354. Dňa 28.10. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Jenisejská 45, Košice. Dňa 29.10.2022 vrátený majiteľovi.