Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – júl 2021

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: JÚL/2021

18. Dňa 01.07. 2021 sa našiel pes – sučka na Čermeľskej ceste, Košice – Dňa 01.07. vrátená majiteľovi.

19. Dňa 02.07. 2021 sa našiel pes – sučka v areáli ZOO, Košice. – Dňa 03.07. 2021 vrátená majiteľovi.

20. Dňa 02.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Levočská 1, Košice.

21. Dňa 04.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Fakľová 7, Košice. – Vrátený majiteľovi.

22. Dňa 06.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Jenisejská 43 – pri splave.

23. Dňa 08.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Gelnická – detské ihrisko pri kostole, Košice. – Vrátená majiteľovi.

24. Dňa 10.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Pytliacka 10, mestská časť Košice – Lorinčík.

25. Dňa 10.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Pytliacka 10, mestská časť Košice – Lorinčík.

26. Dňa 11.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Krakovská 7, Košice.

27. Dňa 14.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Tatranská 3, Košice. – Vrátená majiteľovi.

28. Dňa 14.07. 2021 sa našiel pes – sučka na sídlisku Furča – Moňov potok 64, Košice.

29. Dňa 15.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Na Hore 7, Košice. – Vrátený majiteľovi.

30. Dňa 16.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Podjavorinskej 1, Košice.

31. Dňa 17.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Bukovecká 12, Košice.

32. Dňa 19.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Hutnícka 4, Košice.

33. Dňa 20.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Hrebendová 1, Košice.

34. Dňa 21.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Cimborková 8, Košice

35. Dňa 22. 07. 2021 sa našiel pes – samec pri Hornáde, mestská časť Džungľa.

36. Dňa 22. 07. 2021 sa našiel pes – samec pri Hornáde, mestská časť Džungľa.

37. Dňa 22. 07. 2021 sa našiel pes – samec pri Hornáde, mestská časť Džungľa.

38. Dňa 22. 07. 2021 sa našiel pes – sučka pri Hornáde, mestská časť Džungľa.

39. Dňa 22. 07. 2021 sa našiel pes – samec pri Hornáde, mestská časť Džungľa.

40. Dňa 22. 07. 2021 sa našiel pes – samec pri Hornáde, mestská časť Džungľa.

41. Dňa 24.07. 2021sa našiel pes – sučka na ulici Dénešová 9, Košice.

42. Dňa 26.07. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Ružínska 10, Košice. – Vrátený majiteľovi.

43. Dňa 26.07. 2021 sa našiel pes – samec v časti Zelený dvor, Prešovská cesta, Košice. – Vrátený majiteľovi.

44. Dňa 27.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Moskovská trieda, Košice.

45. Dňa 27.07. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Pod Šiancom. – Vrátený majiteľovi.

46. Dňa 29.07. 2021 sa našiel pes – sučka s 8 šteniatkami ( 2-3 dňové ) na ulici Hrebendová 12, Košice.