Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – júl 2022

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: JÚL 2022

284. Dňa 01.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krosnianska 85, Košice.
285. Dňa 06.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Platinová, Košice.
286. Dňa 06.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Trieda KVP, Košice.
287. Dňa 06.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Važecká, Košice.
288. Dňa 06.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krosnianska 85, Košice.
289. Dňa 06.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Jasuschová 24, Košice.
290. Dňa 16.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Pri Krásnej 2, Košice.
291. Dňa 16.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Moldavská cesta, Košice. Dňa 18.07. 2022 vrátený majiteľovi.
292. Dňa 18.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krosnianska 85, Košice.
293. Dňa 21.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Mäsiarska, Košice.
294. Dňa 22.07. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Hlavná 28, Košice.
295. Dňa 22.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Inžinierska 22, Košice.
296. Dňa 23.07. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Myslavská, Košice.