Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – jún 2021

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Od 1.6.2021 do 30.6.2021 KS UVP prijala spolu 17 túlavých psov, z toho 5 psov bolo vrátených majiteľom. Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: JÚN/2021

1. Dňa 03.06. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Cottbuská 28, Košice

2. Dňa 05.06. 2021 sa našiel pes – sučka na pod sídliskom Furča, Košice. – Dňa 08.06. 2021 vrátená majiteľovi.

3. Dňa 05.06. 2021 sa našiel pes – sučka pod sídliskom Furča, Košice. – Dňa 08.06. 2021 vrátená majiteľovi.

4. Dňa 05.06. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Užhorodská 37, Košice.

5. Dňa 06.06. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Sv.Ladislava 55, Košice. – Dňa 06.06. 2021 vrátená majiteľovi.

6. Dňa 06.06. 2021 sa našie pes – samec na ulici Holubyho 6, Košice. – Dňa 10.06. 2021 vrátený majiteľovi.

7. Dňa 11.06. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Ovručská 14, Košice.

8. Dňa 11.06. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Hrebendova 9 , Košice.

9. Dňa 12.06. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Európska tr.9, Košice.

10. Dňa 12.06. 2021 sa našiel pes – samec Staré mesto – Urbanová veža, Košice.

11. Dňa 15.06. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Novobanská, Košice.

12. Dňa 19.06. 2021 sa našiel pes – samec na Kostolianska cesta 10, Košice.

13. Dňa 24.06. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Čingovská 5, Košice. – Dňa 25.06. 2021 vrátený majiteľovi.

14. Dňa 26.06. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Národná tr.46, Košice.

15. Dňa 30.06. 2021 sa našiel pes – samec na ulici Galaktická 14, Košice.

16. Dňa 30.06. 2021 sa našiel pes – sučka na ulici Popradská 86, Košice.

17. Dňa 30.06. 2021 sa našiel pes – samec na Dominikánskom nám., Košice.