Odchytené túlavé zvieratá v Košiciach – november 2022

Popis

ODCHYTENÉ TÚLAVÉ ZVIERATÁ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE UMIESTNENÉ V KARANTÉNNEJ STANICI UVP.

Viac o tom si môžete prečítať na tomto linku.

MESIAC: NOVEMBER 2022

355. Dňa 05.11. 2022 sa našiel pes – samec v mestskej časti Krásna, Košice.
356. Dňa 06.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Slobody 21, Košice.
357. Dňa 07.11. 2022 sa našiel pes – samica na sídlisku Luník IX, Košice.
358. Dňa 10.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Budapeštianska 30, Košice.
359. Dňa 11.11. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Krivá 25, Košice.
360. Dňa 12.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Lidické námestie 15, Košice. Dňa 14.11. 2022 vrátený majiteľovi.
361. Dňa 12.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krosnianska 36, Košice.
362. Dňa 13.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Viedenská, Košice. Dňa 28.11. 2022 vrátený majiteľovi.
363. Dňa 14.11. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Šípková, Košice.
364. Dňa 14.11. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Fialková 5, Košice.
365. Dňa 16.11. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Ukrajinská 54, Košice – Krásna.
366. Dňa 20.11. 2022 sa našiel pes – samec medzi ulicami Tri Hôrky a Narcisová, Košice.
367. Dňa 20.11. 2022 sa našiel pes – samica na ulici 1.mája, Košice – Krásna.
368. Dňa 20.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici 1.mája, Košice – Krásna.
369. Dňa 21.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Jantarová, Košice.
370. Dňa 21.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Žiarska 3, Kosice.
371. Dňa 22.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Šípková 2615, Košice.
372. Dňa 22.11. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Šípková 2615, Košice.
373. Dňa 23.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Dvorkinová 7, Košice. Dňa 24.11.2022 vrátený majiteľovi.
374. Dňa 24.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Watsonova 1, Košice.
375. Dňa 25.11. 2022 sa našiel pes – samica v mestskej časti Košice – Barca na zastávke MHD, Košice.
376. Dňa 27.11. 2022 sa našiel pes – samec v mestskej časti Ťahanovce, Košice. Dňa 28.11. 2022 vrátený majiteľovi.
377. Dňa 28.11. 2022 sa našiel pes – samica na ulici Americká trieda 1, Košice.
378. Ďna 28.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Americká trieda 1, Košice.
379. Dňa 28.11. 2022 sa našiel pes – samec na ulici Krčméryho 1, Košice.